Η θεωρία του Σκίνερ. Πόλεις κουτιά & Μάτριξ.

Ο Skinner απέδειξε πως το “περιβάλλον είναι τα Πάντα.
Αν αλλάξεις το περιβάλλον, αν χειραγωγήσεις το περιβάλλον
μπορείς να αλλάξεις και τον χαρακτήρα.
Μια συμπεριφορά θα επαναληφθεί εάν επιβραβευθεί.
Η επανάληψη οδηγεί σε “ενίσχυση” της συμπεριφοράς
και η ενίσχυση σε μόνιμη αλλαγή συμπεριφοράς.
B.F. Skinner’s Shaping Experiment (“Skinner’s Box”)
Ένα πεινασμένο περιστέρι μέσα σε ένα κουτί
άρχισε να κινείται τυχαία σύμφωνα με τα ένστικτα του.
Κάποιες φορές κινούνταν προς τα αριστερά.
Όταν αυτό συνέβαινε άνοιγε ένα παραθυράκι που είχε ένα πιατάκι με τροφή.
Μετά από λίγο το παραθυράκι έκλεινε.
Μετά το περιστέρι συνέχιζε να κινείται
και μόλις ξαναγύριζε αριστερά,
το παράθυρο άνοιγε και πάλι.

Με αυτήν τη λογική ο Skinner έμαθε σε περιστέρια
πράγματα που θα ήταν αδύνατον να φανταστεί κανείς
πως μπορεί να κάνει ένα περιστέρι.

0
0

Αφήστε μια απάντηση